Aktualności

14.10.2020

Wspomnienie Bogdana Matławskiego

Z przykrością informujemy o śmierci dr hab. Prof. US Bogdana Matławskiego, Przewodniczącego Rady Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, pełnomocnika Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego ds. niematerialnego dziedzictwa kulturowego.

Przeczytaj więcej...
07.09.2020

Korowód pokoleń - Zachodniopomorskie Dni Dziedzictwa 2020

W ramach tegorocznej edycji Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa część wydarzeń tradycyjnie związana będzie z terenem parków krajobrazowych.

 

Plakat ZDD2020 aktualizacja 2020 08 18

Przeczytaj więcej...
01.09.2020

Cykl filmów promocyjno-edukacyjnych

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w oparciu o dofinansowanie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie realizuje cykl 13 filmów poświęconych tematyce parków krajobrazowych naszego regionu.

Filmy publikowane będą sukcesywnie wraz z premierą kolejnych odcinków. Każdemu z parków krajobrazowych poświęcone będą dwa odcinki – jeden dotyczący krajobrazu i przyrody oraz drugi – dotyczący kultury i turystyki. Ostatni, trzynasty film dotyczyć będzie wszystkich parków Pomorza Zachodniego

Zapraszamy do zapoznania się z walorami naszych parków.

Przeczytaj więcej...
09.07.2020

Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie Barlineckiego Parku Krajobrazowego

 

Działając na podstawie Uchwały Nr XXVIII/433/17 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 listopada 2017 r. zmieniającej Uchwałę Nr XLV/532/10 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 19 października 2010 r. w sprawie przyjęcia szczegółowego sposobu konsultowania z Wojewódzką Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przedkłada do konsultacji z Zachodniopomorską Radą Działalności Pożytku Publicznego projekt uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie Barlineckiego Parku Krajobrazowego.

Celem konsultacji jest zapewnienie dialogu obywatelskiego oraz współpracy pomiędzy sektorem publicznym, a sektorem pozarządowym.

Uprawniona do konsultacji jest Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego.

Czas trwania konsultacji: od dnia 8 lipca 2020 r. do dnia 22 lipca 2020 r.

Opinię dotyczącą konsultowanego projektu uchwały Zachodniopomorska Rada Działalności Pożytku Publicznego powinna wyrazić pisemnie korzystając z załączonego formularza zgłaszania opinii i dostarczyć w następujący sposób:

  • złożyć w siedzibie Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego mieszczącej się przy ul. Starzyńskiego 3-4 w Szczecinie,
  • wysłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin.

Za prawidłowy termin złożenia opinii uznaje się datę wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

Informacja o konsultacjach projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie Barlineckiego Parku Krajobrazowego zostanie opublikowana na stronie internetowej www.wzp.pl i www.bip.wzp.pl.

Osobą odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Tomasz Cerebież-Tarabicki, Specjalista do spraw ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, tel. 91/48 17 131.

 

Na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz na stronach Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego zamieszczono również wszelkie dokumenty związane ze sprawą

Przeczytaj więcej...
29.05.2020

ZPKWZ w służbie przyrodzie

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego realizuje szereg działań w zakresie swoich zadań ustawowych, m.in. organizacji działalności turystycznej, rekreacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie wartości chronionych w parkach krajobrazowych a także oczywiście ochrony czynnej.

Przeczytaj więcej...
25.05.2020

Nie tylko most! Czynna ochrona rybitw czarnych na „Kostrzyneckich Rozlewiskach” w okolicach mostu Siekierki – Neuruednitz

Dobiega końca pierwszy etap prac związanych z przekształceniem byłego mostu kolejowego Siekierki – Neuruednitz na ścieżkę pieszo-rowerową. Odnowiono powłokę antykorozyjną i pomalowano wszystkie 9 przęseł mostu na nowy kolor. Przyczółki starego mostu odzyskują pierwotny kształt i wygląd, trwają przygotowania do wykonania nawierzchni pieszo-rowerowej. Jednak prace inwestycyjne to nie wszystko. Dbamy również o przyrodę wokół mostu…

Przeczytaj więcej...
07.05.2020

Korzystanie z parków krajobrazowych w stanie epidemii

W związku z licznymi pytaniami na temat możliwości zwiedzania parków krajobrazowych w naszym województwie, informujemy iż na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja nadal obowiązuje

zakaz korzystania z ze znajdujących się na terenach leśnych miejsc małej infrastruktury leśnej, urządzeń przeznaczonych do zabawy dzieci, wiat i miejsc biwakowania.

Co do pozostałych lokalizacji na obszarach parków krajobrazowych wstęp jest możliwy z zachowaniem reżimu sanitarnego jak na całym obszarze kraju.

Przeczytaj więcej...
24.03.2020

Zmiana zasad kontaktu z pracownikami ZPKWZ

Szanowni Państwo,

 

W związku z sytuacją epidemiologiczną kontakt poprzez część numerów telefonów stacjonarnych dostępnych na stronach ZPKWZ może być w najbliższych dniach utrudniony.

Zachęcamy do kontaktu z pracownikami ZPKWZ za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksem bądź poprzez wiadomości na portalu Facebook.

Przypominamy również o nadal funkcjonujących obostrzeniach w zakresie kontaktu bezpośredniego w siedzibie ZPKWZ.

Jednocześnie informujemy, iż zapewniamy stałą dostępność do Państwa dyspozycji poprzez numer sekretariatu - 91 48 17 120.

Przepraszamy za wynikłe utrudnienia.

Przeczytaj więcej...
16.03.2020

Komunikat dot. sytuacji epidemiologicznej

05.03.2020

Podpisanie umowy o dofinansowanie polsko-niemieckiego projektu pn. „Przyroda bez granic w unikalnej Dolinie Dolnej Odry”