Wyniki naboru na stanowisko głównego specjalisty

                                                                                            Szczecin, dnia 05 sierpnia 2014 r.

 

 

Zespół Parków Krajobrazowych

Województwa Zachodniopomorskiego

Ul. Starzyńskiego 3-4

70-506 Szczecin

 

 

Wyniki naboru na stanowisko głównego specjalisty do spraw ochrony przyrody, edukacji, turystyki i rekreacji w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego.

Imię, nazwisko i miejsce zamieszkania wybranego kandydata

Pan Igor Szakowski - Szczecin

Uzasadnienie dokonanego wyboru

W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat uzyskała pozytywną ocenę komisji.