O nas

Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego 1 stycznia 2012 r. powołał Zespół Parków Krajobrazowych, który pracuje w obszarach Parków i ich otulin oraz współpracuje z innymi obszarami chronionymi w innych krajach.

W województwie zachodniopomorskim jest 7 parków krajobrazowych, przy czym jeden z nich, zgodnie z wcześniejszymi porozumieniami, jest administrowany przez Marszałka woj. lubuskiego.

Od 2009 r. Parki Krajobrazowe są pod pieczą Samorządu Województwa, którzy jako włodarze wojewódzcy otaczają opieką te wyjątkowe pod względem krajobrazu i bogactwa przyrodniczego fragmenty naszego województwa.

Paki Krajobrazowe są jedną z form ochrony przyrody i krajobrazu w Polsce. Podobnie jak parki narodowe posiadają własną administrację, a ich główne zadania to edukacja, promocja, działania w zakresie turystyki i rekreacji, współpraca z różnymi jednostkami i osobami żyjącymi i gospodarującymi w granicach parków oraz ochrona tych najcenniejszych obszarów w województwie.

Parki mają bardzo długą tradycję, powstawały w latach 80 i 90 ubiegłego wieku. Każdy z nich ma swoje niepowtarzalne walory przyrodnicze i krajobrazowe. Warto je chronić aby zachować dziedzictwo przyrodnicze, krajobrazowe, historyczne i kulturowe dla nas samych i przyszłych pokoleń.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej skorzystaj z informacji na naszej stronie.

Dorota Janicka - Dyrektor i Współpracownicy
Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego

zpkwz mapa

Przejdź do formularza kontaktowego

Siedziba

ul. Starzyńskiego 3-4
70-506 Szczecin
tel.: 91 48 17 120
fax: 91 48 17 121
e-mail: sekretariat@zpkwz.pl

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych

Dorota Janicka
Tel. (sekretariat)  91 48 17 120
Tel. 91 48 17  125
djanicka@zpkwz.pl

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 8:00 - 15:45.

p.o. Zastępcy Dyrektora

Radosław Mackiewicz
Tel. 730 022 560
rmackiewicz@zpkwz.pl

Główny Księgowy

Elżbieta Typańska
Tel. 91 48 17 124
etypanska@zpkwz.pl

Główny Specjalista do spraw ochrony przyrody, edukacji, turystyki i rekreacji

Igor Szakowski
Tel. 91 48 17 128
iszakowski@zpkwz.pl

Specjalista do spraw turystyki i rekreacji

Justyna Sławińska
Tel. 91 48 17 133
jslawinska@zpkwz.pl

Starszy Specjalista do spraw ochrony przyrody i współpracy międzynarodowej

Karolina Bloom
Tel. 91 48 17 123
kbloom@zpkwz.pl

Starszy specjalista do spraw ochrony środowiska, edukacji, turystyki i rekreacji

Agata Suchta
Tel. 91 48 17 135
asuchta@zpkwz.pl

Specjalista do spraw edukacji

Magdalena Wróblewska
Tel. 91 48 17 126
mwroblewska@zpkwz.pl

Specjalista do spraw ochrony krajobrazu, wartości historycznych i kulturowych

Tomasz Cerebież-Tarabicki
Tel. 91 48 17 131
ttarabicki@zpkwz.pl

Specjalista do spraw kadrowo-księgowych

Magdalena Krawczyk
Tel. 91 48 17 120
mkrawczyk@zpkwz.pl