pldaendeitptruesuk

Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry

Dolina Odry Glowne

WALORY KULTUROWE

Na charakter Doliny Dolnej Odry znaczący wpływ miała działalność człowieka, której ślady znajdują się na terenie niemal całego Międzyodrza. Największe zmiany w dolinie przyniósł wiek XVIII, kiedy na terenie nadodrzańskich bagien rozpoczęły się prace melioracyjne i osuszające. Podjęte na szeroką skalę prace zmieniły nie tylko krajobraz regionu, ale przede wszystkim życie lokalnych mieszkańców, którzy w ciągu jednego pokolenia z rybaków stali się rolnikami. Powstało wówczas wiele rozległych polderów oraz dziesiątki kilometrów sztucznych przekopów, starorzeczy i kanałów.

PKDDO Nieczynne Luzy Na Midzyodrzu Fot Zasoby ZPKWZ

 Nieczynne śluzy na Międzyodrzu fot. zbiory ZPKWZ

 

Pozostałości budowli hydrotechnicznych, nieczynne już śluzy oraz mosty stanowią dziś największą kulturową atrakcję turystyczną parku. Ukryte wśród bujnej roślinności Międzyodrza, najłatwiej dostępne są w okolicach Gryfina. Część z nich zobaczyć jednak można jedynie pływając kajakiem.

 PKDDO Nieczynny Most Przez Kana Na Zachodnim Brzegu Regalicy Na Wysokosci Gryfina Fot Zasoby ZPKWZ

Nieczynny most przez kanał zachodni brzegu Regalicy, na wysokości Gryfina fot. zbiory ZPKWZ 

 

Dużą popularnością wśród turystów cieszy się brukowana droga z Gryfina do położonego po niemieckiej stronie Mescherin. Dostępna dla samochodów osobowych, wyposażona w ścieżkę rowerową, biegnie groblą wzdłuż historycznego traktu i jednej z najstarszych przepraw przez Międzyodrze w tym rejonie. Jej historia sięga ponad 750 lat. Dwa, niegdyś drewniane, obecnie stalowe mosty przewieszone ponad Odrą Zachodnią i Odrą Wschodnią (Regalicą) spinają oddalone o ponad 2 km krawędzie doliny Odry.

 PKDDO Stara Przeprawa Przez Midzyodrze Gryfino Mescherin Fot Zasoby ZPKWZ

Droga Gryfino - Mescherin fot. zbiory ZPKWZ 

 

Na obszarze Międzyodrza znajdziemy też ślady nieistniejących już przepraw. Jedna to szlak biegnący kiedyś z Gartz do Marwic. W pobliżu Gartz w nurcie Odry Zachodniej stoją jeszcze filary dawnego mostu, a po niemieckiej stronie Odry ufundowano pomnik w postaci trzech łuków – symboli mostu drewnianego, stalowego oraz betonowego.

Drugi to ślady forsowania Odry i Międzyodrza w czasie II Wojny Światowej.  Wojenna droga generała Batowa, a w zasadzie jej ślad jest szczególnym miejscem parku, zarówno ze względu na wartości historyczno-kulturowe, jak i przyrodnicze – sukcesję roślinną na sztucznym siedlisku. Droga została zbudowana w 1945 r. przez wojska radzieckie w celu umożliwienia przeprawy piechocie i wojskom pancernym. Wykonana została w całości z belek sosnowych spinanych metalowymi gwoździami i spinkami. Po wyzwoleniu Szczecina była wykorzystywana w celach komunikacyjnych do czasu odbudowy mostów na autostradzie. Przecinała Międzyodrze pasem o szerokości 5 m, biegnąc przez 3 km w linii prostej od Odry Wschodniej do Odry Zachodniej na wysokości miejscowości Daleszewo i Moczyły.

O turystycznej atrakcyjności parku świadczą nie tylko obiekty zlokalizowane w obrębie jego granic. Nadodrzańskie tereny zasiedlane były już od czasów historycznych, a następnie przez wieki wykształciły odrębną kulturę, bardzo mocno związaną z naturalnym środowiskiem doliny. W bezpośrednim sąsiedztwie doliny Odry i parku krajobrazowego natknąć się możemy na cenne XIII-wieczne kamienne kościoły wiejskie (np. w Widuchowej, Kołbaskowie, Kamieńcu i Dębogórze), charakterystyczne dla regionu zabudowania ryglowe (np. kościół w Marwicach), jak również pozostałości dawnych założeń parkowo-pałacowych. Centrum turystyczne regionu stanowi Gryfino – dawny średniowieczny gród z zachowanym historycznym układem miejskim i kilkoma cennymi zabytkami.

Kalendarz wydarzeń

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

 

Siedziba

ul. Starzyńskiego 3–4
70–506 Szczecin
tel.: 91 48 17 120
fax: 91 48 17 121
e-mail: sekretariat@zpkwz.pl

 

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych

Ryszard Mićko
tel. 91 48 17 120 (sekretariat)
rmicko@zpkwz.pl

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 7.30 - 15.30.

Informacja
Dalsze korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach. Korzystamy z plików cookies, aby dostosować Serwis do potrzeb użytkowników. Ma Pani/Pan możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.