Drawski Park Krajobrazowy

FAUNA

Ze względu na bardzo ciekawe ukształtowanie terenu urozmaiconego dużą ilością zbiorników i cieków wodnych, wielkim bogactwem przyrodniczym i gospodarczym Drawskiego Parku Krajobrazowego jest jego ICHTIOFAUNA (ryby).

Występują tu wszystkie typy jezior z wyjątkiem pstrągowego, jednak najbardziej charakterystyczne dla tego obszaru są jeziora sielawowe odznaczające się dużą czystością wód. Do największych zbiorników w których występują sielawa, sieja, ukleja, leszcz, czy jazgarz, należą Jeziora Drawsko, Siecino, Wilczkowo, Żerdno i Komorze. Drugim licznie występującym typem rybackim są jeziora leszczowe, których ichtiofaunę charakteryzują: leszcz, lin, węgorz, wzdręga, szczupak, okoń i krąp. Przykładem tego typu jezior są Jeziora Krosino i Czaplino.

W licznych małych polodowcowych zbiornikach wodnych, które są mocno zarośnięte i muliste, pospolicie występuje karaś. Bogata w ryby jest również główna rzeka parku Drawa, mająca tutaj swoje źródła. Pstrągowy charakter zachowała szczególnie w dolnym odcinku znajdującym się poza terenem Drawskiego Parku Krajobrazowego.

Występujące na obszarze parku czynniki środowiskowe, takie jak klimat, czy ukształtowanie terenu, okazały się idealne dla zasiedlenia tych terenów przez przedstawicieli wielu gatunków HERPETOFAUNY (płazów i gadów), które w Polsce podlegają ścisłej ochronie gatunkowej. Na terenie parku można spotkać przedstawicieli gatunków płazów ogoniastych, czyli takich które czasami możemy pomylić z jaszczurkami, oraz płazów bezogonowych.

O ogromnej różnorodności biologicznej płazów, występujących w DPK, świadczy fakt że jego tereny zamieszkiwane są przez prowadzącą nocny tryb życia traszkę zwyczajną, największą w Polsce traszkę grzebieniastą i najmniejszego w naszym kraju kumaka nizinnego. Możemy tu również spotkać, lubiące się zagrzebać w ziemi grzebiuszki ziemne oraz ropuchy szarą i paskówkę, i oczywiście uroczą rzekotkę drzewną. Dla większego urozmaicenia teren parku zamieszkują żaby: trawna i moczarowa, wodna, śmieszka oraz największa w Europie jeziorkowa.

Żaba zielona fot. zbiory ZPKWZ

Gady Drawskiego Parku Krajobrazowego reprezentują jaszczurka zwinka, która najczęściej wygrzewa się w miejscach dobrze nasłonecznionych lub jaszczurka żyworodna., zamieszkująca wilgotne lasy, torfowiska i podmokłe łąki. Mieszkańcem wilgotnych lasów jest również padalec zwyczajny. Z węży spotyka się zaskrońca zwyczajnego, łatwego do rozpoznania po charakterystycznych żółtych plamach tuż za głową. Mimo łatwego odróżnienia zaskrońca od żmii jest on nadal bardzo często zabijany przez ludzi. W parku spotykana jest także żmija zygzakowata, będąca jedynym w kraju wężem jadowitym.

AWIFAUNA - ptaki są najliczniejszą grupą kręgowców Drawskiego Parku Krajobrazowego. Dzięki dużej różnorodności siedlisk, obszar ten stał się ostoją ptaków o randze krajowej. Szczególnie cennym ornitologicznie terenem w Drawskim Parku Krajobrazowym jest Rezerwat Przyrody Jezioro Prosino. Stanowi ono ostoję lęgową oraz atrakcyjne miejsce podczas migracji dla min.: bąka, krakwy, cyranki, płaskonosa, głowienki, wodnika, kszyka, śmieszki, zimorodka, remiza, czajki i błotniaka stawowego.

Najpiękniejszy spektakl podniebnych lotów zarezerwowany jest dla ptaków drapieżnych,z których na terenie DPK można spotkać, bielika, orlika krzykliwego, kanię rudą, myszołowa,  jastrzębia czy błotniaka. Zwiedzając park już po zapadnięciu zmroku można natknąć się na polujące puchacze, puszczyki, sowy uszatki i płomykówki.

W głębokich ostojach lasów bukowych niejednokrotnie słychać, ciężko pracujących lekarzy drzew, dzięcioła czarnego a czasami nawet dzięcioła zielonego, a najcichsze i najspokojniejsze obszary lasów zamieszkuje bocian czarny. Natomiast na wyspach licznie występujących jezior parku mieszkają kormorany czarne.           

TERIOFAUNA – ssaki. Największym drapieżnikiem Drawskiego Parku Krajobrazowego jest wilk, który niepodzielnie rządzi w ostępach leśnych. Kolejnym polującym zwierzęciem jest wydra zamieszkująca brzegi różnych cieków wodnych, w które bogate są tereny naszego parku. Spacerując leśnymi drogami możemy znaleźć tropy jelenia szlachetnego, sarny i dzika a sporadycznie nawet łosia. Od kilku lat zwiększa się również populacja króla puszczy, czyli żubra europejskiego.

Żubr europejski fot. zbiory ZPKWZ

Jednak najliczniej występują tu niepozorne gryzonie. Największy z nich bóbr europejski, podobnie do wydry buduje swoje domy – żeremia w najbliższej okolicy wody. W zielonym krajobrazie leśnym wyróżnia się ruda wiewiórka pospolita sąsiadująca z  popielicą szarą.

Z grupy niewielkich ssaków posiadających bardzo wytrzymałe i mocne siekacze, możemy również spotkać tu nornicę rudą, karczownika, norniki - północnego, burego i zwyczajnego no i oczywiście badylarkę, mysz polną, zaroślową i domową a nawet szczura wędrownego.

Na nocnym niebie, oprócz sów królują nietoperze, z których w DPK możemy spotkać nocki: dużego, Natterera, wąsatka i  rudego. Uważny chiropterolog zaobserwuje  karlika malutkiego, gacka wielkouchego, mroczka późnego i mopka. W regulacji populacji owadów, nietoperzom pomagają jeż zachodni, kret europejski, ryjówka aksamitna, ryjówka malutka - najmniejszy przedstawiciel ssaków Polski i jadowity rzęsorek rzeczek. Wędrując przez Drawski Park Krajobrazowy spotkamy na pewno lisa rudego, a czasami może nam się uda wypatrzeć bardzo czujnego zająca szaraka.

 Tygrzyk fot. zbiory ZPKWZ

We wszystkich rzeczach natury jest coś cudownego.

(Arystoteles)

 

Źródła informacji:

  1. Biblioteka Monitoringu Środowiska (http://www.gios.gov.pl/siedliska/pdf/przewodnik_metodyczny_bombina_bombina.pdf)
  2. Słupskie Prace Biologiczne 2009. Płazy Pojezierza Starogardzkiego.

 

 

Siedziba

ul. Kopalniana 2
70-761 Szczecin
tel.:  451 167 450
e-mail: sekretariat@zpkwz.pl

 

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych

p. o. Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego
Magdalena Wróblewska
mwroblewska@zpkwz.pl
tel. 663-072-788

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki w godz. 7.30 - 15.30.

Informacja
Dalsze korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach. Korzystamy z plików cookies, aby dostosować Serwis do potrzeb użytkowników. Ma Pani/Pan możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.