Przebieg V posiedzenia Rady Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 8 listopada 2023 r.

    W dniu 8 listopada 2023 r. odbyło się V posiedzenie Rady Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego.

     Spotkanie rozpoczęło się od powitania zgromadzonych gości i oficjalnego otwarcia posiedzenia. Kolejnym punktem porządku obrad było przedstawienie i zatwierdzenie porządku posiedzenia, a także zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia. Rada skupiła się na istotnych kwestiach dotyczących obiektu, w którym mieści się siedziba Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego. Podczas dyskusji omówiono nakłady inwestycyjne, zarówno te już zrealizowane, jak i te planowane.

     W trakcie posiedzenia Rada otrzymała informacje dotyczące stanu realizacji zadań przewidzianych w planie pracy na rok 2023. To stanowiło punkt wyjścia do szerokiej dyskusji na temat przedstawionych informacji. Ważnym punktem obrad było omówienie projektu uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego dotyczącej zmiany dotychczasowej uchwały w sprawie Barlineckiego Parku Krajobrazowego.

     Na zakończenie posiedzenia Rada została poinformowana o stanie przygotowań do realizacji zadań w latach kolejnych. Przedstawiono również plany działań na rok 2024 planowanych do realizacji w oparciu o zewnętrzne źródła finansowania. Wszystkie te punkty porządku obrad podkreślają zaangażowanie Rady Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w efektywną działalność na rzecz ochrony i rozwoju parków krajobrazowych w regionie.

 

 

 

Siedziba

ul. Kopalniana 2
70-761 Szczecin
tel.:  451 167 450
e-mail: sekretariat@zpkwz.pl

Informacja
Dalsze korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach. Korzystamy z plików cookies, aby dostosować Serwis do potrzeb użytkowników. Ma Pani/Pan możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.