Informacja o ochronie prywatności oraz o plikach cookies

Wstęp

Niniejsza „Informacja o ochronie prywatności oraz o plikach cookies” [dalej: „Informacja”] określa zasady oraz cele przetwarzania danych osobowych, które to dane mogą być gromadzone podczas korzystania przez użytkowników z serwisu internetowego prowadzonego w domenie „zpkwz.pl” [dalej: „Serwis”].

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie, adres: ul. Teofila Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin [dalej: „Administrator” lub „ZPKWZ”].

Więcej informacji

Chcąc uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt z Administratorem - najlepiej w formie e-mailowej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Inspektor Ochrony Danych

Administrator ustanowił inspektora ochrony danych. Jest nim p. Adam Organiszczak. Kontakt z inspektorem możliwy jest za pośrednictwem poczty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Kontakt

Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz numerów telefonów pracowników ZPKWZ. Skorzystanie z takiego sposobu kontaktu wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Państwem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Możecie Państwo podać również inne dane w celu ułatwienia kontaktu. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże, jeżeli nie podacie Państwo swoich danych (m.in. umożliwiających kontakt) nie będziemy mieli możliwości udzielenia należytej odpowiedzi na Państwa zapytanie.

Dane osobowe, o których mowa powyżej, są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie (oraz prowadzenia ewentualnej dalszej korespondencji).

W zależności od przedmiotu zapytania, podstawą prawną przetwarzania Państwa danych może być Państwa zgoda albo niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, a niezależnie od tego, wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze - polegających na realizacji ustawowych zadań Administratora. Powyższe może stanowić zarazem cel przetwarzania Pani/Pana danych.

w przypadku zgody - możecie Państwo ją wycofać w dowolnym momencie poprzez kontakt e-mailowy z Administratorem. Będziemy przetwarzać dane dopóki zgoda nie zostanie wycofana. Niemniej jednak, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Pliki cookies

Serwis zapisuje na Państwa komputerze tzw. „ciasteczka” (pliki cookies). Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez dany portal internetowy do urządzenia końcowego (komputer, laptop, telefon komórkowy, tablet, etc.). Nie zawierają one, ani nie zbierają żadnych danych osobowych. Pliki cookies są używane po to, aby dostosować Serwis do potrzeb użytkowników.

Pliki cookies ułatwiają wykonywanie naszych zadań. Korzystając z Serwisu, zgadza się Pani/Pan na ich stosowanie w w/w celach. Korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach. Ma Pani/Pan możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane zebrane w celu odpowiedzi na zapytanie będą przetwarzane do czasu jego obsługi.

Po upływie powyższego terminu, Państwa dane osobowe mogą być przechowywane w celach archiwalnych w interesie publicznym przez okres wynikający z przepisów prawa.

Uprawnienia użytkownika

Zapewniamy spełnienie wszystkich przysługujących Państwu praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj.: prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Państwa dane mogą zostać udostępnione osobom i podmiotom będącym zaufanymi partnerami Administratora, którzy wspomagają nas w jak najlepszej realizacji naszych zadań (na podstawie zawartych z Administratorem umów). Są to: dostawcy odpowiedzialni za obsługę systemów informatycznych, dostawcy programów oraz aplikacji wspomagających pracę biurową, osoby i podmioty, które wykonują usługi prawne lub audytowe, osoby i podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie umowy o współpracę, a także osoby i podmioty świadczące na rzecz ZPKWZ usługi serwisowe. Państwa dane osobowe mogą również zostać udostępnione organom administracji oraz innym osobom i podmiotom, jeżeli taki obowiązek będzie wynikał z przepisów prawa.

Przekazywanie danych poza Unię Europejską

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane poza Unię Europejską. W przypadku braku  decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, Państwa dane mogą zostać przekazane wyłącznie, gdy zapewnione zostaną odpowiednie zabezpieczenia i pod warunkiem, że obowiązują egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą oraz skuteczne środki ochrony prawnej. Odpowiednie zabezpieczenia zapewniane są w szczególności za pomocą: standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez: (1) Komisję Europejską albo (2) organ nadzorczy i zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

Czy przetwarzamy państwa dane osobowe w sposób zautomatyzowany?

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać względem Państwa jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie na Państwa wpływać.

Organ nadzoru

Macie Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

 

Siedziba

ul. Kopalniana 2
70-761 Szczecin
tel.:  451 167 450
e-mail: sekretariat@zpkwz.pl

Informacja
Dalsze korzystanie z Serwisu bez zmiany ustawień dotyczących plików cookies oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach. Korzystamy z plików cookies, aby dostosować Serwis do potrzeb użytkowników. Ma Pani/Pan możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących plików cookies w swojej przeglądarce internetowej.